Vom Verkehrsminister unter Helmut Kohl zum Reality-TV-Star: