XI : Gikiewicz – Friedrich, Subotic, Schlotterbeck